Makaleler

img
Zeren MM | Makaleler

Personelin İkametine Tahsis Edilen Konutlara İlişkin Gider Tespiti

img
Zeren MM | Makaleler

Sermaye Azaltımının Vergisel Sonuçları

img
Zeren MM | Makaleler

Defterler ve Kapanış Tasdiki Neden Önemlidir?

img
Zeren MM | Makaleler

Fiili İhracat Tarihinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

img
Zeren MM | Makaleler

Garanti Süresi İçerisinde Müşterilere Sağlanan Hizmetlerin Vergisel Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemide Yıllık İzin Hesabı Nasıl Yapılır?

img
Zeren MM | Makaleler

Finansman Gider Kısıtlaması

img
Zeren MM | Makaleler

Dava Konusu Yapılan Faturanın Kayıt Düzeni ve KDV İndirimi

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtdışı Harcırah Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi Uygulaması

img
Zeren MM | Makaleler

Yurtiçi ve Yurtdışı İştirak Kazançları İstisnası

img
Zeren MM | Makaleler

Yurt Dışında ve Yurt İçinde Bulunan Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması (193 Sayılı GVK Geçici 93.Madde)

img
Zeren MM | Makaleler

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Gider Unsurlarının İdarenin Bakış Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Bedelinin Hiç Olmaması veya Mükellefe ait Meskenlerin Aile Üyelerine Tahsis Edilmesi Durumunun Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Amortismana Tabi İktisadi Kıymet (ATİK) ile Genel Yönetim Giderleri İçin Yüklenilen KDV’nin Mal İhracı Kapsamında İadesi

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirket Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Evde Üretilen Ürünü İnternetten Satanlara Muafiyet Belgesi

img
Zeren MM | Makaleler

2021 Yılı Asgari Ücret Parametreleri ve Tutarları

img
Zeren MM | Makaleler

Yıl İçinde Birden Çok İşverenden Ücret Alan Ücretlilerin Beyan Verme Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

7256 Sayılı Kanunla Çalışma Hayatına Gelen Yeni Düzenlemeler

img
Zeren MM | Makaleler

Pandemi ve Teknoloji Etkisinde İş Dünyasının Geleceği

img
Zeren MM | Makaleler

Ödeme Sisteminde Yenilik: FAST Fonların Anlık ve Sürekli Transferi

img
Zeren MM | Makaleler

Vergi Borçlarında Yapılandırmaya İlişkin Yeni Düzenleme

img
Zeren MM | Makaleler

TKHK Kapsamında Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk

img
Zeren MM | Makaleler

Kira Ödemelerindeki Stopaj Oranının Düşürülmesinin Taraflara Etkisi

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Azalan Bakiyeler Yöntemi İle Amortisman Hesaplama

img
Zeren MM | Makaleler

Salgın Etkisinde Dijitalleşen İnsan Kaynakları Uygulamaları

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında Kuşak Çatışması: İnsan Kaynaklarının Rolü

img
Zeren MM | Makaleler

Siber Zorbalığa Karşı Kullanılacak Hukuki İmkanlar

img
Zeren MM | Makaleler

Şirketler için Bulut Teknolojisi (Cloud Computing) Avantajları

img
Zeren MM | Makaleler

Üç Farklı Ülkede Mukim Üç Firma Arasında Alacağın Temliki Durumu

img
Zeren MM | Makaleler

İş Ortamında Psikolojik Güvenlik Kavramı

img
Zeren MM | Makaleler

Lüks Araçlarda ÖTV, KDV gibi Vergi Durumları ve Muhasebeleştirme Süreci

img
Zeren MM | Makaleler

Online Duruşma
Sistemi Başlıyor!

img
Zeren MM | Makaleler

İş Hayatında
COVID-19 Etkisi!

img
Zeren MM | Makaleler

İngiltere'nin 2020 Bütçe Başlıklarına Sektörel Bakış!

img
Zeren MM | Makaleler

Korona Virüs Salgınının Mücbir Sebep Kapsamında Değerlendirilmesi!

img
ZerenMM | Makaleler

2020 / Nisan Ayı Takvimi ve Ertelemeler İçin Özet Tablo

img
Zeren MM | Makaleler

VUK Genel Tebliği ve SGK Genel Yazısı İle Belirlenen Erteleme Takvimi

img
Zeren MM | Makaleler

(COVID-19)
Korona Virüs ve İş Sürekliliği

img
Zeren MM | Makaleler

Anonim Şirketlerde
Avukat Bulundurma Zorunluluğu

img
Zeren MM | Makaleler

Dijital Verilerin Korunması & Siber Saldırılarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

img
Zeren MM | Makaleler

Tevkifat Kapsamındaki Hizmetlere Düzenlenecek Faturalarda KDV Tevkifatı Uygulanmayacaktır.

img
Zeren MM | Makaleler

Yeni Torba Yasa
Bilgilendirmesi

img
Zeren MM | Makaleler

Covid-19 Pandemi Krizinin Türkiye’ye Etkileri

img
Zeren MM | Makaleler

Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler İçin
Beyanname Süresi Uzatıldı!

img
Zeren MM | Makaleler

Kısa Çalışma
Ödeneği

img
Zeren MM | Makaleler

Ekonomik Önlem
Paketi