Üyesi Olduğumuz Kuruluşlar

Zeren M.M. olarak TÜRMOB, TEİD, ACCA, IFAC, INAA ve IASB gibi ulusal ve uluslararası kurumlara üye olmanın gururunu yaşıyoruz.

Üyesi olduğumuz kurumlar sayesinde ülke ekonomimize katma değer kazandırmakla birlikte global ölçekte iş ağımızı her geçen gün genişletmekteyiz. Çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan mali müşavirlik mesleğinin gelişiminde önemli katkıları olan TÜRMOB’un 1981 yılından beri üyesiyiz. Dünyanın 180’den fazla ülkesinde geçerliliğe sahip, finans ve muhasebe profesyonelleri için global bir kuruluş olan ACCA üyesi kimliğimizle Londra ofisimizde çalışmalarımıza devam etmekteyiz.

Yaklaşık 3 milyon muhasebeciyi temsil eden, global muhasebe mesleğinin düzeyini ve değerini artırmayı hedefleyen IFAC’nin ise 2018 yılından itibaren üyesiyiz. Mükelleflerine sorunsuz ve verimli hizmet vermenin prestijiyle bir araya gelen INAA’nın 140 üyesinden biri olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 2001 yılından bu yana bağımsız bir düzenleyici otorite olan IASB, Uluslararası Muhasebe Standartlarını geliştiren bir kurul olmakla birlikte bizim için iş ortaklığı kurduğumuz yerli ve yabancı yatırımcı ilişkileri açısından etkin bir role sahiptir.

Kurumsal kültürümüzün temelini destekleyecek bir yapı ile 12 yıldır faaliyet gösteren TEİD ile iş etiği politikası ve şirket etik değerleri üzerine rehberlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği): 13 Haziran 1989 tarihinde yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşan mali müşavirlik mesleğini bir araya getiren muhasebe odalarının bütününü oluşturur. TÜRMOB çatısı altında 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası hizmet vermektedir.

TEİD (Türkiye Etik ve İtibar Derneği): İş etiğinin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm şirketlerin yazılı kültürünün temel taşı haline gelmesini sağlama hedefiyle, üyelerine ve paydaşlarına iş etiği politikaları oluşturma ve uygulamada rehberlik etmek, kurumun etik değerlerinin organizasyonun tüm idari ve ticari fonksiyonları tarafından benimsenmesi, bir iş yapma biçimi haline getirilmesini sağlamakta destek vermektir.

ACCA (Uluslararası Ruhsatlı Mali Müşavirler Birliği): 1904 yılında kurulan, finans ve muhasebe profesyonellerine global mesleki yeterlilik ve ruhsatlandırma sunan mesleki kuruluştur. Merkezi Londra’da bulunan ACCA’nın, 54 ülkede 101 ofisi bulunmaktadır. Hem Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) hem de dünya çapında faaliyet gösteren 80’den fazla küresel muhasebe meslek kuruluşu ortaklıklarıyla iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

IFAC (Uluslararası Mali Müşavirler Federasyonu): 1977'de kurulan IFAC'nin 130'dan fazla ülke ve yargı alanında 175'ten fazla üyesi ve ortağı vardır. Kamu uygulamaları, endüstri ve ticaret, hükümet ve akademik alanlarda çalışan 3 milyondan fazla muhasebeciyi temsil etmektedir. Kuruluş, muhasebe eğitimi, etik ve kamu sektörü ile denetim ve güvence için uluslararası standartların geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını destekler.

INAA (Uluslararası Serbest Mali Müşavirler Birliği): 25 yılı aşkın bir süre önce muhasebeciler ve denetçilerin işlerini dünya çapında genişletmelerine yardımcı olmak için kurulmuş, bağımsız firmalardan oluşan uluslararası bir muhasebe birliğidir. 140’ı aşkın üyesiyle dünya çapındaki mükelleflerine birinci sınıf muhasebe, vergilendirme ve ilgili profesyonel hizmetler sunar.

IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Heyeti): Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, IFRS Vakfı'nın bağımsız, muhasebe standardını belirleyen kurumudur. IASB, 1 Nisan 2001 tarihinde Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi'nin halefi olarak kurulmuştur.