Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.'ın (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır. İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

Zeren Mali Müşavirlik Hizmetleri A.Ş.