Bağımsız Denetim Hizmetleri

Zeren M.M. olarak, konusunda tecrübeli profesyonellerden oluşan ekibimizle, gerek uluslararası büyük ölçekli şirketlere, gerekse küçük ölçekli dinamik yapılı şirketlere yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunarak mükelleflerimizin sağlıklı şekilde sürdürülebilir büyümelerine katkı sağlamaktayız.

Zeren M.M.’de işletmelere en uygun teknolojilerle ve en güncel muhasebe ve denetim standartları ve yöntemleri ile çalışmaktayız. Şirket ortakları ve diğer paydaşlar, kendilerine sunulan mali tabloların, yayınlanmış standartlara uygun olarak doğruyu yansıttığına ilişkin güvenceye yüksek oranda ihtiyaç duymaktadırlar.

Zeren M.M. olarak bağımsız denetim hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir;

• Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin UFRS’ye uyumlu TFRS standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarının bağımsız denetimi,

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal tabloların bağımsız denetimi,

• Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerce hazırlanmış finansal tablolarının bağımsız denetimi,

• Halka açık olan şirketler ile Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi diğer şirketlerin ve hisselerini halka arz etmeyi planlayan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğ ve Standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarının denetimi,

• Hisseleri başka ülke borsalarında işlem gören şirketlerin finansal tablolarının denetimi,

• Finansal tablolara ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürlerin uygulanması ve raporlanması,

• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu standartlarına ve mevzuatına göre hazırlanmış finansal kuruluşların finansal tablolarının denetimi,

• Tahvil veya başka bir finansal araç ihracında bulunan kuruluşların finansal tablolarının denetimi,

• Yabancı şirketlerin yerel iştiraklerinin finansal tablolarının denetimi ve yurtdışında mukim hissedar için yerel standartlara göre hazırlanmış finansal tabloların denetimi.


img

Denetim ve Raporlama Hizmetleri Kataloğu


Bağımsız Denetim Hizmetleri

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN