Yönetim Destek Hizmetleri

Etkin bir yönetim ve bunun için gerekli görünürlük, esneklik, şeffaflık ve kontrol sağlayabilmek için iç kaynak ve dış kaynak kullanımını harmanlayan bir yönetim modeline sahip olmak isteyen mükelleflerimiz için yönetim destek hizmetleri vermekteyiz. Teknolojideki hızlı ilerlemeler, mevzuattaki değişimler ile ana faaliyetlerine odaklanmak zorunda olan mükelleflerimiz için ihtiyaçlarına göre belirleyeceği çözümlerle muhasebe, vergi, bordro ve teknoloji süreçlerini yönetmeleri konusunda yardımcı olmaktayız.

Mali müşavirlik hizmetleri başlığımızda yer alan hizmetlerden farklı olarak verdiğimiz yönetim destek hizmetlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Raporlama Hizmetleri,
• E-Fatura ve E-Defter Hizmetleri,
• Özel amaçlı muhasebe denetimleri hizmetleri,
• Teşvik Hizmetleri,
• Genel muhasebe danışmanlığı,
• Tasfiye işlemleri,
• Ticaret Sicil İşlemleri (Genel Kurul, Hisse Devri, Ana Sözleşme Tadil ve değişiklikleri).


Yönetim Destek Hizmetleri

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN