İşe Alım Süreci

Doğru pozisyona doğru adayları yerleştirebilmek için yıl boyunca çalışmalar sürdürmekteyiz. Zeren Mali Müşavirlik olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturmaktadır. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın belli başlı değerlere sahip olması beklemekteyiz. Takım çalışması, etkin iletişim, iş birliği geliştirme, sonuç odaklılık ve mükellef duyarlılığı olarak belirlediğimiz değerler işe alım sürecinde etkin rol oynamaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza şirketimiz tarafından iş teklifi yapılmakta ve pozisyona uygun bulunan aday ile çalışmaya başlamaktayız.

Burada amacımız, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini sorgulayarak, niteliklerine uygun bir departmana yerleştirilmelerini sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşmanın en önemli unsurunun mutlu çalışanlar olduğunun bilincindeyiz. Özgüveni yüksek, hayallerinin peşinden giden ve bu hayallerini hayata geçiren insanların daha mutlu olacağına inanmaktayız. Bu nedenle şirketlerimizde çalışan seçimini, iş kollarımızın ihtiyaçlarının yanı sıra, hayalleri olan, gelişime açık, kurumsal kültürümüzü benimseyerek işlerimizi hayata geçireceğine inandığımız adaylar arasından, fırsat eşitliği ilkesini gözeterek yapmaktayız.

kariyer.net | İlanlarımıza Göz Atın.

LinkedIn | İlanlarımıza Göz Atın.