Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

Zeren M.M. Ücret Yönetimi Sistemi; sektör koşulları ve şirket içi dengeler gözetilerek, iş kademeleri, ücret piyasası, şirket ücret politikası ve performans bileşenlerine bağlı olarak belirlenip güncellenmektedir. Ücret politikasının bir bileşeni olarak, çalışanlarımıza görev ve unvanları doğrultusunda çeşitli yan olanaklar da sunmaktayız.

İş değerlendirmelerinin akabinde, kademeler bazında ücret politikalarını belirlemekteyiz. Topluluk genelinde ulusal ve uluslararası sektör araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip etmekte; sektör analizleri neticesinde rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulamaktayız.

Sağlık Sigortası: Zeren M.M. çalışanlarına yatarak tedaviyi ve ayakta acil müdahaleyi içeren sağlık sigortası, seviyeye göre değişen kapsamda yıllık check-up ve hayat sigortası olanağı vermekteyiz.

Kıyafet Yardımı: Zeren M.M. çalışanlarına kıyafet yönetmeliğine uyum sağlamaya yönelik bir anlayışla yılda bir kez maaş dışında ek ödeme şeklinde uygulamaktayız.

Şirket Telefonu/Hattı: Zeren M.M. çalışanlara, pozisyonları doğrultusunda şirket telefonu ve hattı imkanı sunmaktayız.

Doğum Günü: Zeren M.M. çalışanlarına doğum günleri için ücretli izin hakkı tanınarak özel günlerini sevdikleri ile birlikte geçirme imkanı vermekteyiz.

Yemek: Öğle yemeğini, Zeren MM çalışanları için yemek kartı sistemi ile sağlamaktayız.