Vergi İhtilafları Danışmanlığı

Vergi Uzlaşması

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Konusunda uzman olan ekibimiz ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında müşavirlik hizmetleri verilmektedir.

Bu kapsamda aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz;

• Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,

• Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari aşamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,

• Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,

• İdari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,

• Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi,

• Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi,

• Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlaşma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması,

• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması,

• Dava aşamasında gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması,

• Dava veya uzlaşma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme işleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi.


Vergi İhtilafları Danışmanlığı

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN