Şirket Değerleme Hizmetleri

Şirketlerin karar alma süreçlerinde, birleşme ve satın alma işlemlerindeki fiyatın belirlenmesinde ve finansal tabloların hazırlanmasında gerçekleştirilen çalışmaların en önemlilerinden biri şirket değerinin tespitidir.

Zeren M.M. olarak, bu konuda deneyime sahip çalışanlarımızla, şirket değerlemesi, şirket satın alım ve birleştirme, borçlanma ve proje finansman işlemlerini gerçekleştirmekteyiz.

Ekibimiz, çeşitli sektörlerde iş planı, finansal modelleme ve fizibiliteler gerçekleştirmiş, bu konuda iyi deneyime sahip kişilerden oluşmaktadır. İş planları ve fizibilite çalışması sonucunda, finansal ve operasyonel varsayımların hassaslık optimizasyonu yapılmakta; şirketin ödeyeceği vergi, yaratacağı gelir, elde edeceği nakit ve bilanço yapısı üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Şirket değerleme hizmetlerimizi aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Bilanço optimizasyonu ve yapılandırması,

• Şirket sermaye, borç yapısının şirketin hissedar verimliliği açısından maksimize edilmesi,

• Şirket bölünmeleri ve birleşmelerine ilişkin danışmanlık verilmesi,

• Şirket değerinin maksimize edilmesi için borç finansmanı ve yapısal borçlanma ürünleri,

• Karlılık Analizi ve optimizasyonu,

• Uluslararası İşbirliklerinin Oluşturulması ve Pazar Analizi,

• Değeri tespit edilecek şirketin bulunduğu lokasyonuna gidilip yerinde denetim, tespit ve analizlerin yapılıp bulunan sonuçların şirket yönetimine rapor formatında sunulması.


Şirket Değerleme Hizmetleri

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN