Genel Kurul Danışmanlığı

Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesine göre şirketler, olağan genel kurul toplantısını her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapmak zorunda olup, yine aynı Kanun çerçevesinde şirketlerin, faaliyet raporlarını söz konusu genel kurul toplantılarında onaylaması gerekmektedir.

Zeren M.M. olarak, konusunda uzman kişilerden oluşturduğumuz ekibimizle hem genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi hem de yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması konularında şirketlere destek vermekteyiz.

Bu doğrultuda sunduğumuz hizmetler şu şekildedir;

• Genel kurul ve faaliyet raporlarının hazırlanmasından önce şirketin finansal tablolarının derlenmesi,

• Faaliyet raporunun hazırlanması sürecinde şirket yönetimine danışmanlık sağlanması,

• TTK hükümlerinde yer alan asgari gerekliliklere uygun şekilde faaliyet raporunun hazırlanmasına yardım edilmesi,

• Toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi gibi olağan genel kurul toplantısı esnasında imzalanması gereken diğer genel kurul belgelerinin hazırlanması,

• Faaliyet raporunun ve şirketin finansal tablolarının onaylanacağı olağan genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesi,

• Olağan genel kurulun tescili için Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak tescil işleminin gerçekleştirilmesi hizmeti.


Genel Kurul Danışmanlığı

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN