Tam Tasdik Hizmetleri

Vergi sistemlerinin karmaşıklığı, çok sayıda ve hızlı mevzuat değişiklikleri ve vergisel konularda Vergi İdaresi’nin farklı yorumları sebebiyle mükellefler için özellikle Türkiye’de vergi cezaları, uyuşmazlıklar ve bu türden problemler sıklıkla ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle mükellefler vergi matrahlarının doğru şekilde tespit edildiğine ve beyanlarının doğru bir şekilde yapılıyor olduğuna emin olmak istemektedirler.

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak vergi incelemelerinde ortaya çıkabilecek hatalı uygulamaların önden tespiti büyük önem arz etmektedir. Diğer yandan tam tasdik raporu düzenlemiş şirketlerin ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, buna karşın tam tasdik raporu düzenlettirmeyen şirketlerin ise öncelikli olarak inceleneceği, Maliye Bakanlığı’nca ifade edilmiştir.

3568 Sayılı Kanun’la uygulama esasları belirtilen tam tasdik hizmetleri kapsamında kurumların mali tabloları ve beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında şirketler uygunluk denetimine tabi tutulmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz temel olarak aşağıdaki hizmetlerden oluşmaktadır;

• Mali tabloların, kanuni defter ve belgelerin, vergi mevzuatı çerçevesinde denetimi,

• Kurumlar vergisi matrahının doğru şekilde ve mevzuata uygun olarak belirlendiğinin tespiti,

• Üçer aylık periyotlarla gerçekleştirilen denetimler esnasında tespit edilen hataların düzeltilmesi, eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak mükellefe her denetim sonrası bilgilendirme sunumlarının yapılması,

• Üçer aylık geçici vergi beyannamelerinin mevzuata uygun şekilde düzenlendiğinin tespiti,

• Yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin mevzuata uygunluk kontrolü yapılarak tasdik edilmesi,

• Tam Tasdik Raporu'nun düzenlenmesi.


Tam Tasdik Hizmetleri

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN