Bordrolama

Bordrolama genel bir ifadeyle yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir süreçtir.

Bir Bordrolama uzmanının görevlerini, kısaca aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

• Personel özlük dosyaları oluşturulması ve saklanması.

• Brüt-net ücret, prim, fazla mesai, kesinti,vb.ile sigorta primi ve vergi hesaplamalarının yapılması.

• Bordro zarflarının personele tebliğ edilmesi ve imzalatılması.

• İşyeri veya şubelere ilişkin açılış işlemlerinin yapılması, resmi kurumlara gönderilmesi gereken evrakların hazırlanması.

• İşe giriş ve işten çıkış işlemlerinin yapılması.

• Sosyal Güvenlik kurumuna verilmesi gereken bildirge ve belgelerin hazırlanması.

• Yıllık izinler ve diğer izinlerin takip edilmesi, yıllık izin defterinin tutulması.

• Personele ya da aile bireylerine ait işe giriş bildirgesi, bordro zarfı gibi belgelerin hazırlanması.

• İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibraname, işten ayrılma bildirgesi vb. evrakların hazırlanması.

• İşten ayrılan personelle ilgili olarak varsa kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanması, ibraname, işten ayrılma bildirgesi vb. evrakların hazırlanması.

• Muhtasar beyanname ve muhasebe fişine esas teşkil edecek bilgilerin muhasebeye bildirilmesi.

• Ödenecek net ücretlerin ödeneceği bankalara bildirimlerin yapılması.

• Bordrolama işlemlerine ilişkin raporlamaların yapılması.


img

SGK Hizmetleri Kataloğu


Bordrolama

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN