DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi Danışmanlığı

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde, kısa ve uzun vadeli olmak üzere işletmelere vergi tasarrufu sağlama hizmetidir.

Yönetim Destek Hizmetleri

İşletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmak ve maliyetlerini azaltmak amacıyla; muhasebe, vergi, bordro ve teknoloji hizmetlerini dış kaynaklı profesyonellere devrettikleri zaman sunulan hizmettir.

Risk Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

Mevcut riskleri öngörerek; risk aktarma, riskten kaçınma, riskin negatif etkilerini en aza indirme ve bu süreçlere ilişkin verilen danışmanlık hizmetidir.

Genel Kurul Danışmanlığı

Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim ve limited şirketlerin biten hesap dönemini takiben 3 ay içerisinde genel kurullarının toplanması gerekmektedir. Genel Kurul Danışmanlığı da bu süreçlerin takip hizmetidir.

İş Hukuku Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanındaki mevzuat değişiklikleri ve güncel gelişmelerle ilgili verilen danışmanlık hizmetidir.

VERGİ ve SGK HİZMETLERİ

Tam Tasdik Hizmetleri

Kurumlara mali tabloları, beyannameleri, ilgili mevzuat hükümleri, muhasebe prensip ve standartları kapsamında denetim hizmeti verilmesidir.

Şirket Tür Değişikliği

Şirketlerin, bir hukuki tipten başka bir hukuki tipe dönüştürülmesi hizmetidir.

Uluslararası Vergi Hizmetleri

İşletmelerin uluslararası alanda faydalanabilecekleri vergisel fırsatların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin tespiti edilmesi, yurt dışındaki beyanname ve raporlama yükümlülüklerin yerine getirilmesi hizmetidir.

Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerinde taraflara verilen hizmettir.

Muhasebe Yönetim Hizmetleri

İşletmeler için dijital destekli muhasebe süreçlerinin tasarlanması, uygulanması ve raporlanması hizmetidir.

Revizyon

İşletmeler için muhasebenin şekil bakımından doğru olup olmadığının, defter tutma sistem ve şekillerinin uygun olup olmadığının, hukuki kurallara ve organizasyona ait hükümlere uyulup uyulmadığının incelenme hizmetidir.

Transfer Fiyatlandırması

Aynı ticari organizasyon içinde yer alan bir işletmenin farklı şirketleri, bölümleri, şubeleri, bağlı ortaklıkları arasında mal ve hizmet satışında veya benzeri diğer ticari işlemlerde uyguladıkları fiyatlandırmaya ilişkin hizmettir.

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Şirketlerin kanunlara uyumlu olması, bu konudaki risklerin doğru analiz edilmesi, zamanında, verimli ve doğru planlama yaparak teşvik fırsatlarını yakalayabilmeleri adına verilen hizmetlerin bütünüdür.

Bordrolama

İşletmelerin yasal mevzuat ve işletme gereksinimleri çerçevesinde, çalışanların özlük dosyalarının takip edildiği, ücret hesaplamalarının ve bunlara bağlı yasal bildirimlerin yapıldığı bir sürecin adıdır.

İkamet İzni & Çalışma İzni

Türkiye’de istihdam edilen yabancı uyruklu bireylerin çalışma ve oturma izni süreçleri konularında verilen profesyonel danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

DENETİM ve RAPORLAMA HİZMETLERİ

Kurumsal Raporlama ve Yönetim Hizmetleri

Aylık ve çeyreklik raporlarınız, banka ekstreleriniz, borçlanma ve borç verme dokümanlarınız, gelir ve gider özetleriniz ve diğer bütün kritik bilgi paylaşımları için en üst düzey raporlama hizmetidir.

UFRS / TFRS Raporlama Hizmetleri

Her geçen gün globalleşen dünya ekonomisinde şirketlerin, uluslararası alanda anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir raporlarının hazırlanma hizmetidir.

Finansal Raporlama ve Mali Analiz Hizmetleri

Şirketlerin muhasebe alanında etkin ve doğru kararlar alabilmesi adına ihtiyaç duydukları finansal raporların sağlanması hizmetidir.

İç Denetim Hizmetleri

Risk yönetiminin etkinliğini, kontrolünü ve yönetim süreçlerini değerlendirmek ve geliştirmek için sunulan hizmettir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketlere finansal tablolarını ve raporlarını, düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde denetleme hizmeti sunmaktır.

Hile Denetim Hizmetleri

Hile denetimi sayesinde hileye sebep olacak davranışın önlenmesi, araştırılması ve oluşacak muhtemel zararların tespiti için yapılan denetim hizmetidir.

OJI İnşaat

OJI, en hızlı gelişen sektörlerden biri olan inşaat sektöründe hizmet vermektedir. Danışmanlık, deprem tadilatı, jeolojik etütler, temel tasarımı ve özellikle bina yapımı konusunda hizmetler veren OJI İnşaat, yurt içinde ve yurt dışında projeler hayata geçirmektedir.

Kuruluşundan bu yana eğitimli, uzman ve deneyimli çalışanlarıyla birlikte projeler geliştiren OJI İnşaat, yeni yaşam alanları yaratarak müşterilerinin memnuniyetini ve hizmet kalitesini en üst düzeydi tutmayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi

BİZE ULAŞIN

* Doldurulması zorunlu alanlar.