Vergi Danışmanlığı

Günümüzde işletmeler, faaliyetlerine yönelik strateji geliştirme, mevzuata uyum, risk yönetimi ve iş planı uygulama konularına odaklanmakta, bu nedenle günümüzün karmaşık vergi uygulamalarına yönelik çözümler geliştirmede sorun yaşayabilmektedir.

Bu doğrultuda bünyemizde yer alan konusunda uzman profesyonel arkadaşlarımızla beraber, mükelleflerimizin doğru zamanda doğru kararlar alabilmelerini sağlamak için, vergisel konularda danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Bu kapsamda vergi danışmanlığı hizmeti verdiğimiz konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

• Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi,

• Stopaj yoluyla alınan vergiler,

• KDV, ÖTV, Damga Vergisi, BSMV ve KKDF gibi işlem üzerinden alınan vergiler,

• Veraset ve İntikal Vergisi ve Emlak Vergisi gibi servet üzerinden alınan vergiler,

• Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları,

• KDV planlaması ve yurt içi/yurt dışı KDV iadesi işlemleri,

• Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi,

• Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti,

• Mevzuattaki güncel değişikliklerin ve uygulamaların sirküler yoluyla bildirilmesi.


img

Danışmanlık Hizmetleri Kataloğu


Vergi Danışmanlığı

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN