Sosyal Güvenlik Teşvikleri Danışmanlığı

İşverenlerin, çalışanlar için ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanabileceği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik mevzuatında çok sayıda teşvik bulunmaktadır. Bu teşviklerin sağladıkları avantajlar ve önceliklere göre planlama yapılarak teşviklerin kullanılması gerekmektedir.

Söz konusu teşviklerin uygulamasına yönelik mevzuat değişken ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle şirketlerin, bu konularda profesyonel destek almadan teşviklerden doğru sıralama ve doğru planlama ile faydalanması zorlaşmakta, yanlış uygulanan teşvikler de ekstradan şirkete risk unsuru oluşturabilmektedir. Sosyal Güvenlik mevzuatında yapılacak hesaplama ve uygulama hatalarına ilişkin kesilen idari para cezaları da oldukça yüksek olduğundan, teşviklerden yararlanmak isteyen şirketler, bu konuda profesyonellerden destek alarak hata riskini minimuma indirmek istemektedirler.

Bu doğrultuda Zeren M.M. olarak konusunda uzman profesyoneller ile birlikte, tüm bu karmaşık istihdam ve sigorta primleri teşviklerini hatasız olarak uygulayarak süreçleri desteklemekte, şirketlerin ücret ve sigorta primi maliyetlerinde önemli avantajlar sunmaktayız. Özellikle ücret teşviki sağlayan işbaşı eğitim programı ve tüm sigorta primi işveren hissesini karşılayan ilave istihdam sigorta primi teşviki uygulamaları işverene önemli maliyet avantajı sağlayarak işgücü maliyetlerini azaltmaktadır.

Zeren M.M. bünyesindeki konusunda uzman çalışanlarımız iş ve sosyal güvenlik teşvikleri konusunda; işyerinizde teşvik analizi yaparak kullanılabilecek tüm teşvik fırsatlarını belirlemekte, firmanızın istihdam teşviklerinden doğru ve eksiksiz olarak yararlanmasını sağlamaktadır.

Teşvik uygulamaları, teşviklerin uygulanması konusunda bünyemizde hizmet veren, teşvik mevzuatına ve uygulamasına hâkim olan eski SGK ve İş Müfettişi Uzmanlarımız tarafından yürütülmektedir. Söz konusu teşviklerin uygulamasının yanında, teşviklerin daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Ek olarak, teşvik hesaplamaları ve teşviklerin hatalı uygulanmasından kaynaklı oluşabilecek ve işverenin maruz kalabileceği, teşvik iadesi, ceza gibi durumlar sözleşme ile kurumumuzun sorumluluğu altına almaktayız.


Sosyal Güvenlik Teşvikleri Danışmanlığı

Bu hizmetimiz ile ilgili daha detaylı bilgi veya teklif almak için;


TIKLAYIN