Performans ve Kariyer Yönetimi

Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmak ve başarıyı ödüllendirmek için performans yönetimini şeffaf bir yaklaşımla uygulamaktayız. Performans değerlendirmesi uygulamaları, şirketimizin stratejisi doğrultusunda bazı farklılıklar göstermekle birlikte; hedef belirleme ve yayılımı, 6 aylık periyodik değerlendirmeleriyle aksiyon ve geri bildirim süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans değerlendirme sürecinde yöneticiler ve çalışanlarla değerlendirme ve geri bildirim görüşmesi yapmaktayız. Bu görüşmelerde, çalışanın performansının geliştirilmesi için yapılması gerekenler saptamakta, çalışanın gelişim ve kariyer planları oluşturmaktayız. Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın karşılıklı olarak beklenti ve görüşlerini paylaşabildikleri performans değerlendirmesi sonuçlarını, çalışanlarımızın ücret artışlarının belirlenmesi ile terfi ve ilerlemelerinde önemli bir kriter olarak görmekteyiz.

Kariyer planlama sistemimiz, çalışanlarımız için yatay ve dikey kariyer gelişim olanakları yaratmaktadır. Kariyer gelişim ve ilerleme olanakları için öncelikleri belirlerken; girişimcilik, yüksek iş performansı ve paylaşılan değerler gibi çalışan niteliklerini esas almaktayız. Gelecek odaklı bir yaklaşımla; şirketimizin ileriye dönük hedefleriyle çalışanlarımızın bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlamayı; çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesini ve üstlenebilecekleri pozisyonlar için gerekli yeni yetkinlikleri kazandırmayı amaçlamaktayız.