2021 Asgari Ücret Parametreleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 28.12.2020 tarihli kararıyla, 2021 yılında uygulanacak asgari ücretin brüt tutarı aylık 3.577,50 TL, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak belirlendi. 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak belirlendiği ifade edildi.

Karar çerçevesinde; asgari ücretin işverene maliyeti 4.203,56 TL, sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 26.831,40 TL ve bekâr bir ücretlinin asgari geçim indirimi tutarı 268,31 TL olacak.

Bunun birlikte, 2020 yılı itibariyle İş Kanunu’na göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi halinde işçi başına her ay 289,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Asgari ücret altında maaş ödenmesi halinde işçi iş akdini haklı nedenle fesih edebilir. Çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır.Asgari Ücret 2021 Yasal Kesintileri

28 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 28.12.2020 tarih ve 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 119,25 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milli seviyede tek asgari ücret belirlemiştir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen asgari ücret tutarları, yaşa bakılmaksızın bütün çalışanlar için uygulanacaktır.

Bu tutarlara göre 2021 yılı başı itibariyle aylık asgari ücret verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Brüt Ücret 3.577,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 500,85 TL
İSP İşçi Hissesi 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 3.040,87 TL
Gelir Vergisi 456,13 TL
Asgari geçim indirimi 268,31 TL
Asgari Geçim İndirimi Sonrası GV 187,82 TL
Damga Vergisi 27,15 TL
Toplam Kesinti 751,60 TL
Net Ücret 2.825,90 TL

*Bekâr ücretli için geçerli olan asgari geçim indirimi tutarı alınmıştır. Gelir vergisi, ilk gelir dilimine uygulanan oran dikkate alınarak hesaplanmıştır.Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

Yeni asgari ücrete göre, 2021 yılı başı itibariyle asgari ücretin işverene maliyeti ve maliyet içindeki vergilerin payı aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır.


Aylık
Brüt Ücret 3.577,50 TL
SSK Primi İşveren Hissesi (%15,5) 554,51 TL
İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi (%2) 71,55 TL
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 4.203,56 TL

Sigorta Primine Esas Kazanç Sınırları

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 28.12.2020 tarihli kararı ile belirlenen asgari ücret tutarları esas alınarak yapılan hesaplama sonucu 2021 yılı için geçerli olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.


Günlük (TL) Aylık
Alt sınır 119,25 TL 3.577,50 TL
Üst sınır 894,38 TL 26.831,40 TL

*Sigorta primine esas kazanç alt sınırı günlük asgarî ücret, üst sınırı ise günlük asgarî ücretin 7,5 katıdır.Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları

Yeni asgari ücret tutarına bağlı olarak, ücretlerin vergilendirilmesinde dikkate alınacak asgari geçim indirimi tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Medeni Durum Aylık Tutar
AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.879,57 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.919,81 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 3.013,72 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.825,90 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.866,15 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.906,40 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.960,06 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.986,89 TL
AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu) 3.013,72 TL