Korona Virüs Ekonomik Önlem Paketi

18.03.2020 tarihinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsün etkileri sonrası alınacak ekonomik önlem planını kamuoyuyla paylaşmıştır. 21 maddeden oluşan bu önlem paketinin kısa vadede siz mükellefimizi ilgilendirebileceğini düşündüğümüz kısımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

NOT: Özellikle belirtmek isteriz ki; dün itibariyle yapılan toplantının ardından kamuoyu ile paylaşılan bu önlemler, henüz resmi kanallardan gelen bir açıklama ile tebliğ edilmediği için henüz yürürlükte değildir. Açıklanan ekonomik önlemlerin uygulanma şekli, kapsamı, başvuru mekanizması vs gibi konuların detayı ile ilgili mutlaka resmi makamların açıklamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Resmi makamlarca söz konusu tedbirler ile ilgili açıklamalar yapıldıkça siz mükelleflerimizi en kısa sürede bilgilendireceğiz.

• Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.

• Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

• İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

• KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

• İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

• Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

• Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

• Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.
• Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.
• Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, söz konusu tedbirlerin uygulamaya geçmesi ve alınan tedbirlerle ilgili daha net fikir sahibi olunması için Resmi Makamlar’ın yapacağı açıklama beklenmektedir.