EN

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Vergi Danışmanlığı

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde müşteri işletmelere vergi tasarrufu sağlama hizmetidir.

Yönetim Destek Hizmetleri

Müşteri işletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmak ve maliyet düşürmek amacıyla bazı faaliyetlerini dış kaynaklı profesyonellere devretmeleri durumunda sunulan hizmettir.

Risk Yönetimi ve Yönetim Danışmanlığı

Risk aktarma, riskten kaçınma, riskin negatif etkilerini minimuma indirme ve bu süreçlere ilişkin danışmanlık hizmetidir.

Genel Kurul Danışmanlığı

Türk Ticaret Kanunu uyarınca anonim ve limited şirketlerin biten hesap dönemini takiben 3 ay içerisinde genel kurulunun toplanması gerekmekte olup bu süreçlerin takibi hizmetidir.

İş Hukuku Danışmanlığı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman ekibimizle mevzuat değişiklikleri ve güncel gelişmelerle ilgili danışmanlık hizmetidir.

VERGİ ve SGK HİZMETLERİ

Tam Tasdik Hizmetleri

Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile bunlara ekli mali tabloların ve bildirimlerin tasdiki hizmetidir.

Şirket Tür Değişikliği

Bir ticaret şirketinin bir hukuki tipten başka bir hukuki tipe dönüşmesi işlemidir.

Uluslararası Vergi Hizmetleri

Çok uluslu firmalar ile Türkiye’de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı olarak verilen vergi hizmetidir.

Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Birleşme ve Satın Alma işlemlerinde gerek satıcı şirket tarafına gerekse alıcı tarafına sunulan hizmettir.

Muhasebe Yönetim Hizmetleri

Dijital destekli muhasebe süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması hizmetidir.

Revizyon

Vergi ve muhasebe uygulamalarının yasal mevzuata uygunluğu çerçevesinde vergi mükelleflerinin durumuna göre vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içeren hizmettir.

Transfer Fiyatlandırması

Aynı ticari organizasyon içinde yer alan bir işletmenin farklı şirketleri, bölümleri, şubeleri, bağlı ortaklıkları arasında mal ve hizmet satışında veya benzeri diğer ticari işlemlerde uyguladıkları fiyatlamaya ilişkin hizmettir.

Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Sosyal Güvenlik mevzuatı uygulamaları alanında uzmanlaşmış ekibimizle hizmet vermekteyiz.

Bordrolama

Bordroların hazırlanarak aylık prim ve hizmet bildirgelerinin yasal süresi içerisinde gönderilmesi hizmetidir.

İkamet İzni & Çalışma İzni

Türkiye’de görevlendirilen yabancıların çalışma ve oturma izni süreçleri konularında profesyonel danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

DENETİM ve RAPORLAMA HİZMETLERİ

Kurumsal Raporlama ve Yönetim Hizmetleri

Finansal ve finansal olmayan bilgilerin birlikte raporlanması hizmetidir.

UFRS / TFRS Raporlama Hizmetleri

Globalleşen dünya ekonomisinde şirketlerin uluslararası alanda anlaşılabilir, karşılaştırılabilir raporlarının hazırlanması hizmetidir.

Finansal Raporlama ve Mali Analiz Hizmetleri

Şirketlerin muhasebe alanında etkin kararlar alınabilmesi için ihtiyaç duydukları finansal raporların sağlanması hizmetidir.

İç Denetim Hizmetleri

Risk yönetiminin etkinliğini, kontrolünü ve yönetim süreçlerini değerlendirmek ve geliştirmek için sunulan hizmettir.

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde denetim hizmeti sunulmasıdır.

Hile Denetim Hizmetleri

Hile denetimiyle hileyi önleme, araştırma ve işletmeye verilen muhtemel zararların tespiti için yapılan denetim hizmetidir.

OJI İnşaat

OJI, en hızlı gelişen sektörlerden biri olan inşaat sektöründe hizmet vermektedir. Danışmanlık, deprem tadilatı, jeolojik etütler, temel tasarımı ve özellikle bina yapımı konusunda hizmetler veren OJI İnşaat, yurt içinde ve yurt dışında projeler hayata geçirmektedir.

Kuruluşundan bu yana eğitimli, uzman ve deneyimli çalışanlarıyla birlikte projeler geliştiren OJI İnşaat, yeni yaşam alanları yaratarak müşterilerinin memnuniyetini ve hizmet kalitesini en üst düzeydi tutmayı amaçlamaktadır.

Detaylı Bilgi

BİZE ULAŞIN

* Doldurulması zorunlu alanlar.